Landskrona

20 år sedan 90000

Idag är det 20 år sedan larmnumret 90 000 ersattes med 112.

En av anledningarna till att man gick över till 112 var att man inom EU kommit överens om det gemensamma larmnumret som ska fungera i hela EU. Det var även enklare att slå på en knapptelefonen som mer eller mindre ersatt fingerskiva.

Nödnumret 112 ska bara användas vid nödsituationer då det är fara för liv och hälsa. Är det inte en akut fara ska man inte ringa 112. Oftast kan man som enskild avgöra det genom sunt förnuft och inte som vissa personer gjorde i våras då de ringde 112 för att ställa frågor om pass.

Några bra telefonnummer 
1177 – Sjukvårdsrådgivning
113 13 – Informationsnummer vid större olyckor och händelser, exempelvis en storm.
114 14 – Polisens nummer för tips, anmälan m.m som inte är akut