Omkrets

Automatlarm från Rönnowska

Räddningstjänsten larmades vid 12:30 till Rönnowskaskolan i Helsingborg efter att det automatiska brandlarmet löst ut. Det är inte känt varför.

Läsarbild

Lämna ett svar