Omkrets

Bil voltade utanför Billeberga

Vid 16:35 inträffade en trafikolycka mellan två bilar på väg 17 i höjd med Billeberga. Båda kom från Teckomatorphållet när den ena ska svänga in mot Billeberga. Detta uppfattas inte avav bakomvarande bil som då kör rakt in i bilen som ska svänga. Den bakomvarande bilen voltade i samband med kollisionen. Båda förarna fick föras till sjukhus. Det är okänt hur skadade de båda är men de var vid medvetande. Olyckan orsakar stopp för trafiken i båda körriktningar och bärgare behövs till båda bilarna.

[easyrotator align=”left”]erc_4_1368808575[/easyrotator]

Lämna ett svar