Omkrets

BILDEXTRA: Masskrocken E4

1 person avled och 46 fick föras till sjukhus i en stor masskrock på Tranarpsbron.  4 fördes med allvarliga, men icke livshotande, skador till sjukhus. 10 personer, bland annat två brandmän, har skador som i huvudsak består av benbrott och resternade 32 personer har lindrigare skador. 71 fordon var inblandade i trafikolyckan, som är en av de största som skett i Sverige. 

Det var klockan 11:11 som larmet kom om en trafikolycka som inträffat på E4 i norrgående körriktning vid Tranarpsbron. Det framkommer snabbt att ett flertal lastbilar och personbilar är inblandade och att det är både halt och dålig sikt på platsen. När räddningstjänsten kommer till platsen hör de hur kollisioner fortfarande inträffar och man väljer därför att avvakta på säker plats innan man börjar gå runt bland de krockade fordonen. Även en brandbil från Åstorp var inblandad i krocken. De två brandmännen som satt i brandbilen fick föras till sjukhus. Polisen beslutar snabbt att stänga av hela vägen.

VBI, vakthavande brandingenjör, väljer tidigt att beställa två regionbussar till platsen som ska fungera som värmestuga och som avtransport av de som undkom med lindriga skador. Klockan 15:00 avslutas räddningsinsatsen på olycksplatsen och restvärde påbörjas. Olycksplatsen kommer att vara avstängd under utredningsarbetet och bärgningsarbetet som beräknas pågå till 06:00.

Personen som avled, en man, var ute på vägbanan för att varan andra bilister när en lastbil fick sladd och klämde honom mit sidoräcket. En sjuksköterska, som också var med i olyckan, var snabbt framme för att hjälpa mannen men kunde snabbt konstatera att hon inget kunde göra. Ett 50-tal fordon i norrgående färdriktning har varit inblandade i olyckan, varav de flesta fordonen var lastbilar. I södergående färdriktning finns ännu ingen exakt uppgift om antal fordon, dock handlar det om färre fordon än i norrgående färdriktning.

Under kvällen/natten har bärgningsarbete samt arbetet med att registrera antalet inblandade personer och fordon pågått. En trafikutredning har startats för att utreda hur olyckan gått till. Det är ännu oklart när vägen åter kan öppnas för trafik. Trafikanter uppmanas att välja omledningsvägen, väg 21, som är uppsatt från Åstorp till Klippan, och sedan väg 13 från Klippan till Östra Ljungby. Man kan också välja att köra väg 112 från Åstorp till Norra Varalöv, därefter E6 till Ängelholm och sedan väg 13.

Lämna ett svar