Brand i acetylenflaska

Vid 16-tiden larmades räddningstjänsten till en brand i en acetylenflaska på Lamellgatan. Man var snabbt på plats och kunde släcka branden dämpa branden. Rökdykare drog sedan bort acetylenflaskan från brandplatsen.

När acetylen utsätts för värme kan acetylenen sönderfalla och få till följd att flaskan exploderar. Vid explosionsrisk spärras ett område på 300 meter av.

Brand i svets gasverk med acetylen Landskrona

Brand i svets gasverk med acetylen Landskrona