Omkrets

Brand vid Billeberga kyrka

Räddningstjänsten från Landskrona larmades 18:38 till en brand i en stängd container vid Billeberga kyrka. Det brann kraftigt i återvinningscontainer för plast. Räddningstjänsten kunde snabbt släcka branden som misstänks vara anlagd

Lämna ett svar