E6: Bakifrånkollision i höjd med Tullstorp

På onsdagseftermiddagen inträffade en bakifrånkollision på E6 i höjd med Tullstorp i södergående riktning. Enligt första uppgifter ska inga personer kommit till skada. Räddningstjänsten stängde initialt av vägen men kunde snabbt släppa på trafik i ett körfält.