E6: Lastbilsolycka orsakade stora trafikstörningar

Vid midnatt inträffade en singelolycka på E6:an i höjd med Järavallen. Olyckan inträffade i norrgående riktning där en lastbil snurrar runt och stannas i mittrenen av vajerräcket, med fronten i motsatt riktning. Det finns uppgifter om att lastbilen vält, men detta stämmer inte.

Stora delar av lasten, bestående av ölflaskor, spreds över norrgående vägbana som fick stängas av helt

Med anledning av att mittvajerräcket hamnat i spänn fick även södergående riktning stängas.

Efterhand kunde dem som fastnat i köerna få passera olyckan, med motorvägen mellan Lundåkra och Löddeköpinge är fortfarande avstängd i väntan på att Trafikverket kan släppa vajerräcket.

Sedan ska lastbilen bärgas innan södergående riktning kan släppas på. Först efter att man sanerat norrgående körbana kan trafiken släppas på i den riktningen