E6: MC-olycka vid milstolpen

Räddningstjänsten är just nu larmade till en mc-olycka i höjd med milstolpen, södergående riktning. Oklart skadeläge

Uppdatering. Inga personskador rapporteras initialt från platsen.