Landskrona

EXTREM BRANDRISK

Extrem brandrisk – Eldningsförbud rådet

Just nu är det extremt torrt i skog och mark. Det innebär en extremt stor brandrisk och eldningsförbud råder, även grillning!.

Förbudet gäller även grillning, om de inte är med grillkol i avsedda kärl på tomtmark eller i kommunens iordningställda grillplatser.