Gräsbrand i Asmundtorp

Strax innan kl 16 upptäckts en mindre gräsbrand vid reningsverket i höjd med Nissebovägen.

Branden kunde snabbt slås ner av räddningstjänsten