Omkrets

Idag mucka sista soldater med värnpliktsystem

På MarinBasenmuckade idag de sista soldaterna med värnpliksystem. De har mönstrat med plikt men gjort 11 månaders militärtjänst frivilligt. Igår fick runt 80 värnpliktiga ta emot betyg under en ceremoni utanför MarinMuseet i Karlskrona. Idag var sista uppställningen innan man fick höra ”GIVAKT! För utryckning, höger-vänster-om… March!”

Nu är det endast anställd personal på MarinBasen. Av de muckande soldaterna har flera valt att ta anställning på MarinBasen som bland annat Insatsberedd Skyddstryka (IBSS)

 

Lämna ett svar