Övriga nyheter

Korsning vid Häljarpshallen byggs om

Landskrona stad har nyligen antagit ett trafikprogram där bland annat en förändring av korsningen Landskronavägen–Barsebäcksvägen står med. Syftet är att få ner hastigheten och göra det svårt för tunga fordon att passera. Det finns tre olika förslag. Det första är att räta ut korsningen och sätta refuger på östra sidan om korsningen, samt på Barsebäcksvägen. Ett annat att låta alla i korsningen får stopplikt, sk flervägsstopp. Det tredje förslaget är att bygga om korsningen till rondell. Hur det blir, eller när, är inte bestämt.

Lämna ett svar