Landskrona

Noll timmar stillastående för ambulansen i Landskrona

Medan det är krisläge i ambulanssjukvården i Malmöområdet så går det bättre för ambulansen i Landskrona.

De senaste tre veckorna (27-29) stod Malmöambulanserna stilla i 95 timmar. Ambulansdistrikt 2, som bland annat innefattar Landskrona, har inte stått still en enda timme. Hittills under 2016 har distrikt 1 över 450 ”icke levererade ambulanstimmar”. Som jämförelse har distrikt 2 stått stilla i nästan 80 timmar under 2016. Region Skåne kräver nu Falck Ambulans AB på miljonbelopp i vite.

Bäst resultat under 2016 har distrikt 3 med cirka 42 timmar.

Fakta
Ambulanssjukvården i Skåne är uppdelad i fyra distrikt.
Falck Ambulans kör i distrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och distrikt 4 (Kristianstad och östra Skåne).
Samariten Ambulans AB har distrikt 2 (Lund-Landskrona och mellersta Skåne).
Region Skåne kör distrikt 3 (Helsingborg och NV-Skåne).

Total stillastående tid för ambulanser ut i juli (timmar):
v 27, v 28, v 29
Distrikt 1: 21, 27, 47 = 95
Distrikt 2: 0, 0, 0 = 0
Distrikt 3: 0, 11, 2 = 13
Distrikt 4: 11 ,7, 51 = 69