Landskrona

Ny blåljusanvändning för polisen

Mellan 1/1 – 31/10 kan polisen använda så kallat ”cruise-light”.  Det innebär att blåljusrampen på taket lyser med ett svagt och fast blått sken, till skillnad från blinkande/blixtrande blåljus som är mycket skarpare. Crusie-light ska användas för att signalera ”här är vi”. Tanken är att öka polisens synlighet i olika situationer och på så sätt fungera både brottsförebyggande och kontaktskapande. Ett exempel är i krogmiljöer under stängning.

Fast ljus = Här är vi
Blinkande = Lämna fri väg

Polisbilen är det enda utryckningsfordon i Sverige som kommer att få använda det fasta blå ljuset. Och då handlar det om situationer när polisen inte behöver få fri väg genom trafiken. Transportstyrelsen har gett polisen tillstånd att pröva den nya funktionen i larmbågen fram till den 31 oktober 2015. Om  resultatet blir bra kommer polisen att vilja ha funktionen permanent.

Foto: Polisen