Postarondellen åter öppen

Under onsdagen öppnades Postarondellen igen.

Man är nu klara med arbetet att byta ut stenläggningen som utgjort rondellens sidor. Den är ersatt av en granitmur.

Det återstår fortfarande lite finlir