Väder

RISK: STORA REGNMÄNGDER

Från söndag morgonen finns det risk för kraftigare skurar med åska. Det kan under kort tid falla stora regnmängder 15-25 mm, lokalt mer.

På hårdgjorda ytor och i låglänta områden kan det skapa problem med vattenansamlingar. Det kan medföra översvämningar i källare, dagvattensystem, mindre vattendrag och risk för översvämmade vägar. Dock säger SMHI att osäkerheten i väderutvecklingen är stor.