Arkiv för 'Väder'

Klass 1 – varning: Mycket hårda vindbyar

Klass 1 – varning: Mycket hårda vindbyar

SMHI har under natten gått ut med en klass 1 – varning för torsdag eftermiddag och kväll. Varningen är för mycket hårda vindbyar på 21 m/s – 25 m/s. DMI (Danmarks motsvarighet till SMHI) har endast [...]

Klass 1 – varning: Mycket hårda vindbyar

Klass 1 – varning: Mycket hårda vindbyar

SMHI har gått ut med en klass 1 – varning för onsdag eftermiddag och kväll. Varningen är för mycket hårda vindbyar på 21 m/s – 25 m/s. DMI (Danmarks motsvarighet till SMHI) har endast gått ut [...]

Klass 1 – varning: Mycket hårda vindbyar

Klass 1 – varning: Mycket hårda vindbyar

SMHI har gått ut med en klass 1 – varning för onsdagskvällen. Varningen är för mycket hårda vindbyar på 21 m/s – 25 m/s. Skånetrafiken kommer ställas in på tre sträckor: Teckomatorp – Helsingborg: Från 17:00 [...]

Risk för stora regnmängder

Risk för stora regnmängder

Under söndagen och söndagsnatten finns det risk för tidvis kraftigt regn, främst i södra Skåne Lokalt kan det komma över 40 mm regn.  Det kan medföra översvämmade vägar samt översvämning i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag. Observera att [...]

Risk för stora rengmängder

Risk för stora rengmängder

Under torsdagen finns det risk för tidvis kraftiga skurar som kan ge större mängder regn på kort tid, mellan 20 – 40 mm. Det kan medföra översvämmade vägar samt översvämning i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag. [...]

Extremt hög brandrisk

Extremt hög brandrisk

Just nu är det Extremt stor brandrisk i skog och mark. Det kan vara extremt torrt eller att brandförhållandena är exceptionellt svåra. Bränder blir ofta häftiga och får en snabb utveckling. Brandriskvärdet är på högsta ”5E” [...]

Mycket stor brandrisk

Mycket stor brandrisk

Just nu är det mycket stort brand- och antändningsrisk i skog och mark. En brand kan sprider sig och utvecklas mycket snabbt. Brandriskvärdet är 5 på en skala från 1 – 5E. ELDNINGSFÖRBUD RÅDER Du får lov att [...]

RISK FÖR STORMBYAR

RISK FÖR STORMBYAR

Sent måndag kväll, och natt mot tisdag finns det risk för väst- till nordvästliga stormbyar över 25 m/s. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor. OBS – Ingen stormvarning är utfärd VARNING FÖR HÖGT VATTENSTÅND: Vattenståndet i Öresund [...]

Snö natten till onsdag

Snö natten till onsdag

Enligt den senaste prognosen kommer det snöa sent på tisdag kväll och natten mot onsdag. Det inga stora mängder snö. Det kan bli 2-3 cm. Under onsdagen kommer snöandet att över till regn. På kvällen kommer [...]

RISK: STORA REGNMÄNGDER

RISK: STORA REGNMÄNGDER

Från söndag morgonen finns det risk för kraftigare skurar med åska. Det kan under kort tid falla stora regnmängder 15-25 mm, lokalt mer. På hårdgjorda ytor och i låglänta områden kan det skapa problem med vattenansamlingar. [...]