Väder

Stora översvämningar

Den kraftiga nederbörden i kombination med blöt mark har lett till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. Väg 17 översvämmades rejält och strax innan klockan nio körde en lastbil körde ner i diket. Vägen stängdes av men vid klockan 14:16 körde en personbil fast i vattenmassorna. Redan nu är många vägar översvämmade. Enligt SMHI förväntas flödena kulminera på fredag.

Översvämningarna har även lett till att inga tåg kan passera genom Billeberga. Det har även lett till problem för ersättningsbussarna.

Tidigare nyheter
Kraftigt regn ledde till översvämmade vägar, 31 oktober