Övriga nyheter

Sista ärtskörden för Findus

I år var det sista gången som man har kunnat se de gulgröna ärttröskorna från Findus skörda ärtor på de skånska åkrarna. Detta efter nyheten i våras om att Findus verksamhet i Bjuv läggs ner.

160816_SistaSkörden_01

I år var det fyra lag, i två skift, som hjälptes åt att skörda drygt 33 000 ton ärtor i Skåne och Halland. Varje lag består av fyra ärttröskor som tröskar fälten i tur och ordning efter strikt schema. Skörden börjar normalt kring midsommar och håller på till slutet på augusti.
Vi fick följa med lag 4:a utanför Sjöbo.

I år är det sista gången som man kan se de gulgröna ärttröskorna från Findus skörda ärtor på de skånska åkrarna. Detta efter nyheten i våras att Findus verksamhet i Bjuv läggs ner. I år ska fyra lag, i två skift, hjälpas åt att skörda drygt 33 000 ton ärtor i Skåne och Halland. Varje lag består av fyra ärttröskor som tröskar fälten i tur och ordning efter strikt schema. Skörden börjar normalt kring midsommar och håller på till slutet på augusti. Det varma vädret gjorde dock att tröskorna kom ut veckan före midsommar i år. Just nu befinner sig lag 4:a utanför Sjöbo. Inne i en av hytterna sitter Leo Månsson. Det är första året som han kör ärttröska. Han ställer in tröskan efter vad gruppchefen säger. Monica Jacobsen är gruppchef för skiftet. Hennes uppgift är bland annat att se till att tröskornas är rätt inställda. Det innebär att få ut så många hela ärtor som möjligt och helst inga krossade. Tröskan river loss hela klängen med ärtskidorna. Inne i tröskan åker det runt i en stor trumma och slås mot olika rotorer som separerar ärtorna från skidorna. Ärtorna åker vidare till en stor tank och resterna kastas ut. Monica går efter varje tröska och kontrollerar resterna så att ärtskidorna har pressats ordentligt och att därmed alla ärtor kommit ut. Med små justeringar får hon förarna att ställa in tröskorna perfekt. När ärtan väl är tröskad så ska de så snabbt som möjligt till Bjuv för att tvättas, kvalitetkontrolleras och sedan frysas ner. Från de att tröskan plockar upp ärtorna tills de är frusna får det inte gå mer än 3 timmar. Detta är grundpelaren till bland annat placeringen av fält och antal lastbilar. Av den planerade skörden på drygt 33 000 ton exporteras 75%. Största exportland är Italien.

Inne i en av hytterna sitter Leo Månsson. Det är första året som han kör ärttröska. Han ställer in tröskan efter vad gruppchefen Monica Jacobsen säger. Hennes uppgift är bland annat att se till att tröskornas är rätt inställda. Det innebär att få ut så många hela ärtor som möjligt och helst inga krossade.

3

I år är det sista gången som man kan se de gulgröna ärttröskorna från Findus skörda ärtor på de skånska åkrarna. Detta efter nyheten i våras att Findus verksamhet i Bjuv läggs ner. I år ska fyra lag, i två skift, hjälpas åt att skörda drygt 33 000 ton ärtor i Skåne och Halland. Varje lag består av fyra ärttröskor som tröskar fälten i tur och ordning efter strikt schema. Skörden börjar normalt kring midsommar och håller på till slutet på augusti. Det varma vädret gjorde dock att tröskorna kom ut veckan före midsommar i år. Just nu befinner sig lag 4:a utanför Sjöbo. Inne i en av hytterna sitter Leo Månsson. Det är första året som han kör ärttröska. Han ställer in tröskan efter vad gruppchefen säger. Monica Jacobsen är gruppchef för skiftet. Hennes uppgift är bland annat att se till att tröskornas är rätt inställda. Det innebär att få ut så många hela ärtor som möjligt och helst inga krossade. Tröskan river loss hela klängen med ärtskidorna. Inne i tröskan åker det runt i en stor trumma och slås mot olika rotorer som separerar ärtorna från skidorna. Ärtorna åker vidare till en stor tank och resterna kastas ut. Monica går efter varje tröska och kontrollerar resterna så att ärtskidorna har pressats ordentligt och att därmed alla ärtor kommit ut. Med små justeringar får hon förarna att ställa in tröskorna perfekt. När ärtan väl är tröskad så ska de så snabbt som möjligt till Bjuv för att tvättas, kvalitetkontrolleras och sedan frysas ner. Från de att tröskan plockar upp ärtorna tills de är frusna får det inte gå mer än 3 timmar. Detta är grundpelaren till bland annat placeringen av fält och antal lastbilar. Av den planerade skörden på drygt 33 000 ton exporteras 75%. Största exportland är Italien.

I år är det sista gången som man kan se de gulgröna ärttröskorna från Findus skörda ärtor på de skånska åkrarna. Detta efter nyheten i våras att Findus verksamhet i Bjuv läggs ner. I år ska fyra lag, i två skift, hjälpas åt att skörda drygt 33 000 ton ärtor i Skåne och Halland. Varje lag består av fyra ärttröskor som tröskar fälten i tur och ordning efter strikt schema. Skörden börjar normalt kring midsommar och håller på till slutet på augusti. Det varma vädret gjorde dock att tröskorna kom ut veckan före midsommar i år. Just nu befinner sig lag 4:a utanför Sjöbo. Inne i en av hytterna sitter Leo Månsson. Det är första året som han kör ärttröska. Han ställer in tröskan efter vad gruppchefen säger. Monica Jacobsen är gruppchef för skiftet. Hennes uppgift är bland annat att se till att tröskornas är rätt inställda. Det innebär att få ut så många hela ärtor som möjligt och helst inga krossade. Tröskan river loss hela klängen med ärtskidorna. Inne i tröskan åker det runt i en stor trumma och slås mot olika rotorer som separerar ärtorna från skidorna. Ärtorna åker vidare till en stor tank och resterna kastas ut. Monica går efter varje tröska och kontrollerar resterna så att ärtskidorna har pressats ordentligt och att därmed alla ärtor kommit ut. Med små justeringar får hon förarna att ställa in tröskorna perfekt. När ärtan väl är tröskad så ska de så snabbt som möjligt till Bjuv för att tvättas, kvalitetkontrolleras och sedan frysas ner. Från de att tröskan plockar upp ärtorna tills de är frusna får det inte gå mer än 3 timmar. Detta är grundpelaren till bland annat placeringen av fält och antal lastbilar. Av den planerade skörden på drygt 33 000 ton exporteras 75%. Största exportland är Italien.

I år är det sista gången som man kan se de gulgröna ärttröskorna från Findus skörda ärtor på de skånska åkrarna. Detta efter nyheten i våras att Findus verksamhet i Bjuv läggs ner. I år ska fyra lag, i två skift, hjälpas åt att skörda drygt 33 000 ton ärtor i Skåne och Halland. Varje lag består av fyra ärttröskor som tröskar fälten i tur och ordning efter strikt schema. Skörden börjar normalt kring midsommar och håller på till slutet på augusti. Det varma vädret gjorde dock att tröskorna kom ut veckan före midsommar i år. Just nu befinner sig lag 4:a utanför Sjöbo. Inne i en av hytterna sitter Leo Månsson. Det är första året som han kör ärttröska. Han ställer in tröskan efter vad gruppchefen säger. Monica Jacobsen är gruppchef för skiftet. Hennes uppgift är bland annat att se till att tröskornas är rätt inställda. Det innebär att få ut så många hela ärtor som möjligt och helst inga krossade. Tröskan river loss hela klängen med ärtskidorna. Inne i tröskan åker det runt i en stor trumma och slås mot olika rotorer som separerar ärtorna från skidorna. Ärtorna åker vidare till en stor tank och resterna kastas ut. Monica går efter varje tröska och kontrollerar resterna så att ärtskidorna har pressats ordentligt och att därmed alla ärtor kommit ut. Med små justeringar får hon förarna att ställa in tröskorna perfekt. När ärtan väl är tröskad så ska de så snabbt som möjligt till Bjuv för att tvättas, kvalitetkontrolleras och sedan frysas ner. Från de att tröskan plockar upp ärtorna tills de är frusna får det inte gå mer än 3 timmar. Detta är grundpelaren till bland annat placeringen av fält och antal lastbilar. Av den planerade skörden på drygt 33 000 ton exporteras 75%. Största exportland är Italien.

Tröskan river loss hela klängen med ärtskidorna. Inne i tröskan åker det runt i en stor trumma och slås mot olika rotorer som separerar ärtorna från skidorna. Ärtorna åker vidare till en stor tank och resterna kastas ut. Monica går efter varje tröska och kontrollerar resterna så att ärtskidorna har pressats ordentligt och att därmed alla ärtor kommit ut. Sen tittar hon så att ärtorna är hela när de åker ner i tanken på tröskan. Med små justeringar får hon förarna att ställa in tröskorna perfekt.

I år är det sista gången som man kan se de gulgröna ärttröskorna från Findus skörda ärtor på de skånska åkrarna. Detta efter nyheten i våras att Findus verksamhet i Bjuv läggs ner. I år ska fyra lag, i två skift, hjälpas åt att skörda drygt 33 000 ton ärtor i Skåne och Halland. Varje lag består av fyra ärttröskor som tröskar fälten i tur och ordning efter strikt schema. Skörden börjar normalt kring midsommar och håller på till slutet på augusti. Det varma vädret gjorde dock att tröskorna kom ut veckan före midsommar i år. Just nu befinner sig lag 4:a utanför Sjöbo. Inne i en av hytterna sitter Leo Månsson. Det är första året som han kör ärttröska. Han ställer in tröskan efter vad gruppchefen säger. Monica Jacobsen är gruppchef för skiftet. Hennes uppgift är bland annat att se till att tröskornas är rätt inställda. Det innebär att få ut så många hela ärtor som möjligt och helst inga krossade. Tröskan river loss hela klängen med ärtskidorna. Inne i tröskan åker det runt i en stor trumma och slås mot olika rotorer som separerar ärtorna från skidorna. Ärtorna åker vidare till en stor tank och resterna kastas ut. Monica går efter varje tröska och kontrollerar resterna så att ärtskidorna har pressats ordentligt och att därmed alla ärtor kommit ut. Med små justeringar får hon förarna att ställa in tröskorna perfekt. När ärtan väl är tröskad så ska de så snabbt som möjligt till Bjuv för att tvättas, kvalitetkontrolleras och sedan frysas ner. Från de att tröskan plockar upp ärtorna tills de är frusna får det inte gå mer än 3 timmar. Detta är grundpelaren till bland annat placeringen av fält och antal lastbilar. Av den planerade skörden på drygt 33 000 ton exporteras 75%. Största exportland är Italien.

6

När ärtan väl är tröskad så ska de så snabbt som möjligt till Bjuv för att tvättas, kvalitetkontrolleras och sedan frysas ner. Från det att tröskan plockar upp ärtorna tills de är frusna får det inte gå mer än 3 timmar. Detta är grundpelaren till bland annat placeringen av fält och antal lastbilar. Årets skörd blev något mindre än vad den brukar, runt 33 tusen ton till skillnad mot ett vanligt år när den brukar vara 36 tusen ton. Orsaken var det varma och torra vädret i början på sommaren.  Endast runt en fjärdedel stannar i Sverige. Resten exporteras ocStörsta exportland är Italien.

[easyrotator]erc_72_1471785957[/easyrotator]