Landskrona

Släckning tar tid

På onsdagskvällen började man lämpa ut pellets från magasinet. Då brann det fortfarande på flera ställen i pelletshögarna och i konstruktionen. När pelletsen lämpas ut så vattenbegjuts den innan den läggs på uppsamling.

image