SMHI varnar för storm

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för fredag natt på grund av risk för stormbyar på cirka 25 m/s. Blåsigast blir det i nordvästra Skåne, här upp till 28 m/s. I samband med de hårda vindarna väntas en stor mängd nederbörd. När ovädret dragit förbi väntar en kall morgon med en temperatur runt noll grader. Det finns en viss halkrisk.

En klass 2-varning innebär väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV