Omkrets

Storbrand i Swebus gamla lokaler

Räddningstjänsten larmades vid 19:00 till Swebus gamla bussgarage. Vid framkomst konstaterades lågor och rökutveckling från byggnadens takkonstruktion. Styrkor från Helsingborgs alla statitoner, Bårslöv, Berga och Gåsebäck, är insatta med både släckbilar och höjdfordon. Taket öppnades upp för att ventilera ut brandgaser och samtidigt spruta in vatten för att släcka branden. Till hjälp använde man såkallade dimspik som slås in under taket och sprider en dimma. Detta gav dock inte önskat resultat så takkonstruktionen fylldes med skum. Rökutvecklingen från byggnaden är begränsad. Depåcontainern från Höganäs är beställd för att säkerställa luftförsörjningen till rökdykarinsatsen och ledningsbuss från Höör är också larmad för att effektivisera insatsen. Branden är vid 21-tiden under kontroll. Takkonstruktionen har försvårat hela insatsen som nu inriktas på att frilägga taket och efter hand släcka av bränderna i konstruktionen. Insatsen beräknas pågå några timmar in efter midnatt.

Landskrona fick larmas som passning till Helsingborg eftersom alla resurser i Helsingborg var knutna till branden. Passning innebär att de åker halvvägs mot Helsingborg för att passa både Helsingborg och Landskroan om ifall att det skulle hända något.

Uppdatering: Insatsen kunde avslutas vid 3-tiden på natten

Enheter på plats:
Ambulans: 364-9240
Brandkår: 264-1010, 264-1030, 264-1110, 264-1130, 264-1210, 264-1080, 264-1180,
264-4040 (Depåcontainer), Ledningsfordon
Polis: 164-9160

Lämna ett svar