Landskrona

Storm – Klass 2 varning

0VarningKlass 2 varning – Storm0Varning
Natt mot söndag risk för storm, vindhastighet upp mot 25-29 m/s.

Kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Ta in lösa föremål och kontrollera exempelvis båt.

Danskarna har gett namnet: Gorm

150111_StormHBG_2