Landskrona

Strömavbrott i norra delarna av Landskrona

Vid 11-tiden inträffade ett strömavbrott i norra delarna av Landskrona. I nuläget vet inte Landskrona Energi hur omfattande eller hur många kunder som avbrottet omfattar, men personal är på plats och felsökning pågår.
Landskrona Energi uppdaterar informationen kring avbrottet löpande  på deras hemsida.

Uppdatering Felet som orsakat avbrottet är lokaliserat till ett ställverk, vilket har slagit ut två stora ledningar. Strax efter klockan 13.00 har merparten av kunderna återfått strömmen i sina bostäder. Dock kvarstår delar av Karlslundsområdet, reperationsarbetet fortlöper och prognos för resterande reperationsarbete är cirka 1-2 timmar.