Två JAS-plan över Landskrona

Under eftermiddagen kom en rote med gripenplan flygandes längst med kusten.

Det är ett sätt som flygvapnet kan visa sin närvaro.

Men trevlig midsommarhälsning tycker vi!