Omkrets

Två personbilar i krock

Två bilar kollidera på E4:an i höjd med Biltema i Helsingborg vid 17-tiden. Plåtskador uppstod på båda bilarna och inga allvarliga skador på personerna har rapporteras.

Lämna ett svar