Landskrona

Varför tutade det idag?

Varför hördes hesa Fredrik idag är det en del som undrar.
Svaret är enkelt! Hesa Fredrik testas varje helgfri måndag var tredje månad. Förra måndagen var inget mindre än Sveriges nationaldag. Därför tutade det idag