Landskrona

Varning – Svarthalka

Nu kommer några dagar där temperaturen kommer krypa under nollan nattetid. Det ökar risken för osynlig halka.

Det är framför viadukter över vattendrag och allt där vägarna inte torkat ordentligt där risken är som högst.
Tänk på att lufttemperaturen inte måste vara under noll för att det ska frysa på vägbanan.

Halkbekämpning pågår just nu i norra Skåne. Ta det försiktigt!

Arkivbild