Häljarp

E6: Två olyckor i rusningstrafiken

Under tisdagseftermiddagen inträffade två mindre trafikolyckor på E6:an i höjd med Häljarp.

16:35 inkommer larm om singelolycka i norrgående körriktning. Det är en man som har kört in i mitträcket. Han kontrollerades på plats av ambulans, men behövde inte föras till sjukhus.

En timme senare inträffar en trafikolycka i södergående riktning i dem köerna som har uppstått för att folk tittar på olyckan. Det rör sig om en bakifrånkollision. En person uppges vara skärrad men behövde inte följa med ambulans.