Väder

Extremt hög brandrisk

Just nu är det Extremt stor brandrisk i skog och mark. Det kan vara extremt torrt eller att brandförhållandena är exceptionellt svåra. Bränder blir ofta häftiga och får en snabb utveckling. Brandriskvärdet är på högsta ”5E” på en skala från 1 – 5E.

ELDNINGSFÖRBUD RÅDER

Du får lov att grilla med grillkol i din egna trädgård samt på kommunens grillar som finns på några platser i kommunen.

Definition

5E – Extremt stor brandrisk – Eldningsförbud. Svåra förhållande. Sprider sig otroligt snabbt. 
5 – Mycket stor brandrisk – Eldningsförbud. Sprider sig mycket snabb
4 – Stor brandrisk – Eldningsförbud. Branden sprider sig.
3 – Normal brandrisk Vegetationen brinner, men inte med särskilt stor spridningshastighet.
2 – Liten brandrisk I vissa typer av skog kan det vara svårt för en brand att sprida sig.
1 – Mycket liten brandrisk