Räddningstjänsten i Landskrona & Svalöv

Räddningstjänsten Landskrona är en heltidsstation med cirka 40 anställda brandmän. Det finns även frivillig brandkår på Hven och i Glumslöv. Den på Hven har även rökdykarkompetens. Den i Härslöv är nerlagd. Under ett år har Landskrona ca 750 uppdrag.

Besöksadress
Motorgatan 4 
261 51 Landskrona  
Telefon 
0418 – 47 07 00 
Mån – fre mellan 08.00-15.30

Brandkår      
Rakel.nr   Funktion   Fabrikat
264-2010 Släck-/Räddningsbil Scania P410 Skärsläckare
264-2020 Släck-/Räddningsbil Scania P360
264-2030 Höjdfordon Scania P340DB 32 meter
264-2040 Tankbil Scania P410 Skärsläckare
264-2070 Personaltransport Nissan Primaster
264-2080 Yttre befäl Volkswagen Transporter Även för Svalöv
264-2090 Räddningsbåt SAR Kewatec ”Stella Nova”
264-2170 Materialtransport VW Pickup
264-2180 Reserv befälsbil Volvo XC70
264-2310   Släck-/Räddningsbil   Scania P114GB Hvens frivilliga
264-2320   Släck-/Räddningsbil   Volvo FL10 Hvens frivilliga
264-2410 Släck-/Räddningsbil   Volvo F611 Glumslövs frivilliga
Saknar ATV   Kawasaki Glumslövs frivilliga
264-2220 Släck-/Räddningsbil Volvo FL8 Härslövs frivilliga
264-0080 Tjänsteman i beredskap Ford Beslutsfattare nordvästra Skåne
264-1180 Vakthavande brandingenjör Volkswagen Transporter
269-0080 Ledningsfordon Scania Regionalt ledningsfordon Skåne

 


264-2010

264-2020

264-2030

264-2040

264-2080

264-2070

264-2090 

264-2170

264-2180

264-1180
264-2010
264-2310
Hven

264-2320
Hven

Saknar rakel.nr
ATV Hven

264-2410
Glumslöv

264-0080
TiB

SvalövRTJ

Räddningstjänsten Svalöv består av två deltidsstationer. I Svalöv finns 4 brandmän och 1 befäl. I Röstånga är 2 brandmän och 1 befäl i tjänst. I Teckomatorp och Tågarp finns frivilliga kårer bestående av cirka 30 personer. Insatsledare kommer vid behov från Landskrona. Under ett år har de ca 250 uppdrag.

Besöksadress
Onsjövägen 2 
268 33 Svalöv
Telefon 
0418 – 47 50 00 
Mån – fre mellan 08.00-16.00

Brandkår      
Rakel.nr   Funktion   Fabrikat
264-5010 Släck-/Räddningsbil Scania P410 Skärsläckare
264-5020 Släck-/Räddningsbil Scania Fyrhjulsdrift
264-5040 Tankbil-/lastväxlare Scania
264-5060 Första insatsperson Toyota Skärsläckare
264-5070 Persontransport Volkswagen
.
Röstånga
264-5910 Släck-/Räddningsbil Scania
264-59xx ATV Yamaha Släck-/räddning terräng
264-5960 Första insatsperson Volkswagen
.
Teckomatorp    
264-5710 Släckbil   Scania
264-5740 Tankbil Volvo FM12 Färskvattentank
264-5750 Transportbil Ford UAV
264-5760 Lastväxlar Scania P124GB Vatten + Depå
Saknar Bandvagn Hägglunds Kan lastas på 5760
.
Tågarp
264-5810 Släckbil Volvo Tågarps frivilliga
264-5840 Tankbil Volvo FL7 Tågarps frivilliga

 


264-5010
150309_Stationen_5010
264-5020
150309_Stationen_5040
264-5040

264-5060
150309_Stationen_5060
264-5070

264-5910

264-5950

264-5960

264-5710
Teckomatorp
264-5740
264-5740
Teckomatorp

264-5750
Teckomatorp

264-5760
Teckomatorp
264-5750
Saknar rakel-nr.
Teckomatorp

264-5810
Tågarp

264-5840
Tågarp

Sålda och flyttade bilar 


Sålda      
Rakel.nr   Funktion   Fabrikat
264-2020/5020 Släck-/Räddningsbil Scania P114 Såld till Svalöv/Bjuv
264-2030/5030 Maskinstege Scania P114 Såld
264-2040 Tankbil-/lastväxlare Scania Såld till Teckomatorp
264-2090 Räddningsbåt Broson boats Såld, används till vrakdyk
264-2320 Släckbil Volvo Såld till Hörby som var tidigare ägare
264-2080/2180 Insatsledare Volvo V70 Blev reservbil 2180, senare såld
Flyttade
264-2020 Släck-/Räddningsbil Scania Flyttad till Ven, 264-2310

 

Sålda

264-2020/5020

264-2030/5030

264-2040

264-2090

264-2320

264-2080/2180
Flyttade

Flyttad till Ven