Övriga nyheter

Storövning i Sundet

Under onsdagskvällen genomfördes en större sjöräddningsövning i Öresund med deltagare från både Sverige och Danmark. Scenariot var att två passagerarbåtar, turfiskebåten Linda och Öresundskryssaren Tilda, kolliderat norr om Ven med flera skadade som följd. Olyckan inträffade precis vid skymning vilket försvårade räddningsarbetet.

Kvällens övningen, som gick under namnet Amanda, syftade till att öka samverkansförmågan mellan olika aktörer. Det är även ett tillfället för varje aktör att testa den egna förmågan och öva med den utrustning som man har.

Från Landskrona larmades räddningstjänstens räddningsbåt Stella Nova. Sjöräddningssällskapet ställde upp med enheter från Råå, Barsebäck, Lomma och Torekov. Den danska motsvarigheten skickade enheter från Helsingör och Köpenhamn. Även Kustbevakning deltog med ett fartyg och Sjöfartsverket kom med deras lotsbåt från Helsingborg.

Foto: Räddningstjänsten Landskrona