Omkrets

Trafikolycka på väg 17

En trafikolycka har inträffat på väg 17, i höjd med korsningen in till Råga Hörstad.

Enligt första uppgifter ska det vara en bakifrånkollision. Oklart skadeläge. Larmet kom vid 16:20

Uppdatering. Vid 16:55 kunde man öppna ett körfält förbi olycka, men det är fortfarande köer