Landskrona

Två JAS-plan över Landskrona

Under sen eftermiddagen kom en rote med JAS 39 gripenplan flygandes längst med kusten.

Det är ett sätt som flygvapnet visar sin närvaro