Risk för stora regnmängder

Under dagen och kvällen finns det risk för tidvis kraftigt regn. Det kan komma över 35 mm på mindre än 3 timmar. Den kan vara stora lokala variationer.

Regnet kan medföra översvämning i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag.

Observera att detta INTE är en varning. Osäkerheten i väderutvecklingen är stor. Om prognoserna blir säkrare kan den ersättas av en varning.

 

Uppdateringen. SMHI har dragit tillbaka risken