Övriga nyheter

Alltid avstängt vid trafikolyckor

Från och med idag har Landskrona räddningstjänst tillfälligt ändrat i rutinerna i samband med trafikolyckor.

Vägen kommer inledningsvis alltid stängs av helt.
Befälet kan sedan besluta om trafik tillåtas passera olycksplatsen.
Detta gäller motorväg, landsväg och större vägar inne i tätorten, exempelvis Hälsingborgsvägen, Österleden, Varvsvägen,                                                                                                                            Löpargatan, Ringvägen och Stenorsvägen.