Omkrets

Anlagd brand på Gissleberga kvarn

Räddningstjänsten från Svalöv, Landskrona, Kävlinge och Teckomatorp skickas till en brand i Gissleberga kvarn. På platsen har någon tänt eld på flertalet lastpallar på utsidan av byggnaden. Branden spred sig vidare till en dörr och runt dörren på insidan blev det brandskadat men branden spred sig inte längre. Dock blev det väldigt rökigt och sotigt i delar av byggnaden.

[easyrotator align=”left”]erc_55_1371411347[/easyrotator]

Lämna ett svar