Begränsad framkomlighet på E6 i nästan tre månader

Från 5 augusti till 31 oktober begränsas framkomligheten på E6 när Trafikverket renoverar två broar söder om Landskrona.

Trafikverket kommer att stänga av ett körfält i varje riktning. Hastigheten sänks till 50 km/h förbi arbetsområdet.

Det finns risk för köbildning. Planera din resa och räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram, framför allt i rusningstrafik.

Det är viadukten över Saxån och gångtunneln för betesdjur strax söder om Saxån som ska renoveras.