Brand i container vid Västervång

Vid 20:30-tiden fick räddningstjänsten rycka ut till en brand i en container på Exercisgatan.

Branden kunde enkelt släckas och efter 20 minuter kunde räddningstjänsten lämna platsen