Omkrets

Brand i garage i Glumslöv

Vid 17:20 inkommer larm till SOS om att det rycker från ett garage till en villa på Ålabodsvägen i Glumslöv. Först på plats var Glumslövs brandvärn som förberedde med slang och stege för rökdykarna som Landskrona. Det pyrde i träpanelen, men några lågor syntes inte. När Landskrona kom till platsen började man med att plocka ner panelen och frilägga väggen för att komma åt glödbrandem. Troligen är orsaken ett elfel. Den lilla brand som fanns kunde enkelt släckas.

[easyrotator]erc_91_1405548188[/easyrotator]