Landskrona

Brand på Fröjdenborgsgatan

Vid 14-tiden larmades räddningstjänsten till en misstänkt brand i ett trapphus på Fröjdenborgsgatan. På plats upptäcks en mindre brand som snabbt kan släckas.