Brand på museet

13:48 larmades räddningstjänsten till en brand i snickeriet i källaren på Landskrona museum. Det hade börja brinna i en spånsug som personalen själv släckt.

14:46 blev man larmade på nytt. Man hade då fått en mindre brand i ventilationsrör kopplat till spånsugen. Man kommer riva ner röret och leta efter glödbränder i källartaket