Landskrona

Brand vid Fiskegumman

Vid 18:15 larmades räddningstjänsten till en brand ute vid fiskegumman på Strandgatan. Just nu är det extremt torrt i marken och brandriskvärdet är på den högsta nivån, 5E. Det innebär mycket stor brandrisk och eldningsförbud råder. Förbudet gäller även grillning om de inte är med grillkol i avsedda kärl på tomtmark eller i kommunens iordningställda grillplatser.

 

Fotnot: Brandriskvärdena är nivåer mellan 1-5E. När brandriskvärdet är 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) eller 5E (mycket stor brandrisk extremt torrt) innebär det eldningsförbud.

Lämna ett svar