Landskrona

DMI varna för skyfall, åska och vindbyar

DMI har gått ut men varning för skyfall, åska och kraftiga vindbyar. Varningen gäller nästan hela Själland och DMI förväntar mellan 15 och 25 mm regn på kort tid (30 minuter). Även stor risk åskoväder med kastvindar som överstiger 15 m / s.

DMI gick ut med sin varning vid 13:40-tiden. Varningen gäller fram till kl 19:00 ikväll. SMHI har inte gått ut med någon liknande varning.

Skyfallet kan medföra översvämningar i översvämning, bland annat i källare, dagvattensystem, viadukter och mindre vattendrag.