Omkrets

E6: Kökrock i höjd med Saxtorpsskogen

Vid 10:30-tiden var en personbil och en skåpbil inblandade i vad som beskrivs som en kökrock på E6 i höjd med Saxtorpsskogen i södergående riktning. Enligt första uppgifter ska alla iblandade personer vara vakna och talbara.