E6: Singelolycka vid Borgeby

En trafikolycka inträffar vid 15:50 på E6 där  en personbil kör in i mitträcket i höjd med Borgeby i norrgående körriktning. Skadeläget är okänt.

Foto: Läsarbild