E6: Trafikolycka mellan lastbil och personbil

En lastbil och personbil har kolliderat på motorvägen. Olyckan ska ha skett vid vägarbetet i höjd med Saxån i södergående riktning. Oklart skadeläge

Uppdatering. Ingen person ska ha kommit till skada