Ingen person ska ha kommit till skada. Vägen fick tidvis stängas av i södergående riktning