Landskrona

Två nya rondeller i Landskrona

Landskrona kommer få två nya rondeller, eller cirkulationsplats som det egentligen heter. En i korsningen Ringvägen – Järvgatan och en i korsningen Örjaleden – Väg 17 (Eslövsvägen).

Väg 17
Med start i slutet på november ska en rondell byggas vid handelsområdet Kronan för att knyta samman väg 17, Örjaleden och Vadensjövägen. Målet är att göra det lättare att ta sig ut på väg 17 från de anslutande vägarna. Samtidigt flyttas busshållplatserna och byggs om för att göra dessa säkrare och underlätta pendling till handelsområdet. Under arbetet kommer trafiken att ledas om och hastigheten sänkas. Arbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2021.

Ringvägen
Korsningen Ringvägen – Järvgatan ska byggas om till en cirkulationsplats. (Se omslagsbilden) Anledningen är att förbättra framkomligheten och säkerheten för bilister, cyklister och gående. Byggstart planeras till våren 2021 och beräknas att vara färdigt efter cirka sex månader.

Ungefär så här kan det komma att se ut vid handelsområdet Kronan nästa sommar

Rondellen på Ringvägen. Till höger ligger ST1 och Lidl